Raeda biedt persoonlijke begeleiding op het gebied van:

  • Autismespectrumstoornis (ASS)
  • Stoppen met roken
  • Gezonde voeding en beweging
  • Omgaan met stress

Raeda betekent in het Latijn coach.
Copyright © 2013. All Rights Reserved.